Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.explore24.pl 
(zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest VidiCom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-796), ul. Heliotropów 29, NIP: 123-121-10-45, REGON: 142408975, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000355639, o kapitale zakładowym w wysokości 50000 złotych; e-mail: vidicom@vidicom.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego, zwana dalej („explore24”).

3. explore24 dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. explore24 zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie klientami.

2. Dane osobowe klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym;


b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym;


c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);


d) korzystania z formularza kontaktowego;

e) zapisywania się na warsztaty edukacyjne;

f) udzielenia zgody na cele marketingowe;

g) świadczenia usługi serwisowej

h) udzielnie zniżki edukacyjnej.

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, klient podaje:

a) adres e-mail;
b) dane adresowe:


a. kod pocztowy i miejscowość;


b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.,

c) imię i nazwisko.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, klient podaje następujące dane: a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
 a. kod pocztowy i miejscowość;
b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania, c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.

6. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie, klient podaje: a) adres e-mail.

7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.

8. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, klient podaje jedynie swój adres e-mail.

9. W przypadku zapisywania się na warsztaty edukacyjne, klient podaje: a) imię i nazwisko; b) adres e-mail; c) telefon;

10. W przypadku udzielenia zgody na cele marketingowe, klient podaje: a) imię i nazwisko;b) adres e-mail; c) telefon;

11. W przypadku świadczenia usługi serwisowej klient podaje: a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
 a. kod pocztowy i miejscowość;
b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania, c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.

12. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zniżką edukacyjną wraz z jednoczesnym udzieleniem zniżki edukacyjnej klient podaje skan legitymacji lub zaświadczenia o nauczaniu.

13. Podczas korzystania ze Stron Internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

14. Od klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów. W przypadku, gdy klient wybierze płatność poprzez system dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

4. W przypadku, gdy klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) lub wyrazi zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, na jego adres e-mail explore24 będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez explore24 na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez explore24 produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. explore24 wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów.


b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów.

3. explore24 wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. explore24 wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);


b) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);


c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych okazjeinfo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Grupa Okazje Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi);


d) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);


e) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA);


f) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);


g) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Behavioral Engines (administrator cookies zewnętrznego: Cloud Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie);


h) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Behavioral Mailing (administrator cookies zewnętrznego: Cloud Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie);


i) prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu);


j) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego ceneo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Ceneo.pl sp. z o.o.  siedzibą w Poznaniu).

k) przetwarzania zamówień w systemie informatycznym : IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, operatora IdoSell Shop).

l) dostarczenia usług transportowych (przetwarzający dane: DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa).

m) dostarczenia usług transportowych (przetwarzający dane: PocztaPolska  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;


b) przeglądarka Mozilla Firefox;


c) przeglądarka Chrome;


d) przeglądarka Safari;


e) przeglądarka Opera.

7. explore24 może gromadzić adresy IP klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez explore24 przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. explore24 nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Ochrona danych osobowych oraz dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Administratorem danych osobowych klientów, zapisujących się na warsztaty edukacyjne lub inne usługi oraz udzielających zgody na cele marketingowe (dalej: „Klient”) jest VidiCom Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (04-796), ul. Heliotropów 29, (dalej: „Administrator”).

2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

• zawarcia umowy świadczenia usługi polegającej na zorganizowaniu warsztatów edukacyjnych lub świadczenia innej usługi. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba (Klient), której dane dotyczą;

• marketingowym na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody.

3. Administrator przetwarza dane użytkowników Sklepu Internetowego w celu i w zakresie niezbędnym dla korzystania ze strony przez użytkowników oraz funkcjonowania strony explore24.pl, na podstawie uzasadnionego interesu administratora polegającego na sprawnym funkcjonowaniu strony.

4. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego w innych celach niż wskazane powyżej jest określone w innych regulaminach zamieszczonych na stronie www.explore24.pl.

5. Podanie danych osobowych Klienta Administratorowi w celu zapisania się na warsztaty edukacyjne lub inne usługi jest wymogiem umownym i służy realizacji usługi, zaś podania danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich niepodanie i brak wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych uniemożliwia przekazywanie informacji marketingowych. Podanie danych użytkowników Serwisu Internetowego jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z strony explore24.pl.

6. Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,


• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: info@explore24.pl.

• wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

7. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także podmioty współpracujące z Administratorem oraz świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.

9. Dane osobowe, zebrane w celu zorganizowania warsztatów edukacyjnych lub innych usług będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, zaś w przypadku świadczenia usług marketingowych do chwili cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane zebrane w celu sprawnego funkcjonowania strony będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

10.Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

11. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

12. explore24 zapewnia klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.

13. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. explore24 może odmówić usunięcia danych klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sprzedawcy lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sprzedawca.

14. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

15. W przypadku, gdy klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. explore24 nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

16. explore24 nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta klienta.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym explore24 poinformuje klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@explore24.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 23.08.2023 r.

Zaufane Opinie IdoSell
4.99 / 5.00 245 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-11
Wszystko super!
2024-06-04
Dobra informacja i szybka obsługa
pixel